historia01.jpgRozvoj potápania v Československu začal 60 – tých rokoch. Pri vodáckej sekcii Zväzarmu vzniká odborná potápačská skupina. V roku 1957 boli v NDR vyškolení štyria inštruktori športového potápania pre ČSR, ktorí vyškolili prvých 20 inštruktorov pre kraje a okresy. Od roku 1960 sú organizované kurzy pre potápačov, inštruktorov, rozhodcov a trénerov.

V tomto období je založený aj potápačský klub MANTA Žilina vedený Ing. Petrom DERKITSCHOM. Medzi zakladajúcich členov patrili Andrej DVORECKÝ, Július HVEZDA, MUDr. Pavel MAREK, Peter KARPIŠ, Ladislav SEDLAČKO, Ivan KORŽ, Zdeněk GERMANIČ, Viera BENIAČOVÁ, Marián PSOTA a ďalší.

Hlavnou náplňou klubu bolo športové potápanie v rámci Zväzarmu. V tejto dobe sa trénovalo v tzv. Skleníku v Celulózke. Od roku 1964 v prvom krytom 50 metrovom bazéne na Slovensku.

Športovci sa zúčastňovali majstrovstiev kraja a republiky s dobrými výsledkami. V rokoch 1964 – 1970 organizoval klub samostatné preteky ako Memoriál mjr. Václava JÍRU v športovom potápaní s medzinárodnou účasťou klubu ( Rostock, Berlín, Talin, Moskva atď. ). Okrem športového potápania sa klub zúčastňoval drobných akcií v pracovnom potápaní ( prieskumné a čistiace práce ).

V priebehu rokov v klube dochádzalo k veľkej migrácii členov. Pre fyzickú náročnosť prípravy potápačov a značné teoretické nároky pri skúškach na kvalifikačné stupne, ostali ti najvytrvalejší.

Od roku 1969 je ZPS členom CMAS ako 46. organizácia. CMAS združuje potápačské federácie celého sveta.

V roku 1972 – 73 došlo pre názorové rozdiely medzi členmi klubu k oddeleniu sa časti mladších členov od Klubu potápačov MANTA Žilina a založeniu nového klubu športového potápania DELFÍN. Klub potápačov MANTA Žilina neskôr po smrteľnom úraze kolegu pri pracovnom potápaní v PCHZ zaniká.

Klub śportového potápania DELFÍN viedol Peter KARPIŠ a členmi boli Ing. Ladislav SEDLAČKO, Juraj KARPIŠ, Milan PEŘINA, Ivan ŠOŠKA, Róbert JAKUBÍK, Marián VANDLÍK, Dušan CÁLIK, Vladimír KLAPITA, Ing. Jaroslav KONIARIK, Juraj SKOPAL, Jana PEŘINOVÁ a ďalší.

Hlavnou náplňou klubu bolo športové potápanie v disciplínách:

·         plávanie s plutvami a rýchlostné potápanie

·         orientačné potápanie

·         spearfishing

Členovia klubu dosahovali dobré výsledky a získali niekoľko titulov majstra SR. historia03.jpg

Vo Zväzarme bolo rekreačné potápanie rozdelené do viacerých kvalifikačných stupňov zohľadňujúcich vyspelosť športového potápača. Základná škola potápania do 13 metrov – bronzový odznak, do 25 metrov – strieborný odznak, do 35 metrov – zlatý odznak.

Viacerí členovia KŠP Delfín získali kvalifikáciu bronzový odznak a Ing. Ladislav SEDLAČKO bol  od r. 1978 držiteľom strieborného odznaku. Peter KARPIŠ a Ladislav SEDLAČKO boli inštruktormi.

Po zmene štátneho zriadenia v rokoch 1989 – 90 zanikol Zväzarm a vznikol na Slovensku Zväz potápačov Slovenska a v Čechách  Svaz potápečú Čech, Moravy a Slezka, ktoré pracovali spolu na federálnom základe. Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 sa Zväz potápačov osamostatnil a riadil činnosť potápačov  v zmysle štatútu CMAS.

historia02.jpgV tomto období došlo k ďalšiemu rozdeleniu klubu športových potápačov DELFÍN, z ktorého sa oddelili Peter KARPIŠ, Ing. Ladislav SEDLAČKO, Ing. Milan PEŘINA, Ing. Jaroslav KONIARIK, MUDr. . Ján THOLT,  Jana KARPIŠOVÁ a ďalší. Bolo vytvorené Potápačské centrum Žilina, ktoré zabezpečovalo výcvik, školenie potápačov v stredoslovenskom kraji, vedenie matriky a vydávanie potápačských pasov a denníkov s medzinárodnými ID kartami CMAS. Súčastne došlo k zmene kvalifikácii podľa štatútu CMAS na potápač s jednou hviezdou – CMAS P* do 10 m, CMAS P** - do 30 m, CMAS P*** bez obmedzenia a inštruktorské kvalifikácie sa prepísali na CMAS I*, CMAS I**, CMAS I***.

Celým obdobím potápania v Žiline prechádzajú aktívnou športovou činnosťou ako pretekári, potom rozhodcovia a súčastne inštruktori potápania Peter KARPIŠ CMAS I*** a Ing. Ladislav SEDLAČKO CMAS I*** do roku 2003. Vtedy sa pre neprehľadné ekonomické vedenie  PC Žilina oddeľuje skupina potápačov a zakladá vlastný potápačský klub MANTA Žilina, ktorého členmi sú Ing. Ladislav SEDLAČKO, Ing. Jaroslav KONIARIK, MUDr. Ján THOLT, Mgr. Ladislava SEDLÁČKOVÁ, Klement MIŠÚTH, Ladislav ŠTEVUŠKA, Ján THOLT, Anna THOLTOVÁ. Názov MANTA pripomína prvý potápačský klub v Žiline a  je poctou jeho zosnulému zakladateľovi Ing. Petrovi DERKITSCHOVI.
 

Potápačský klub MANTA Žilina, pod vedením Ing. Ladislava SEDLAČKA, vykonával výcvik na kvalifikácie CMAS P* a CMAS P** doplnkové potápačské kurzy a práce pod vodou, až do mája 2009. 12-teho mája 2009 nás Ing. Ladislav SEDLAČKO, navždy opustil. Dlhoročný predseda nášho klubu, zároveň tajomník technického výboru Zväzu potápačov Slovenska. Nestor, priateľ, učiteľ, bezodná studnica informácií, skúseností, dobrých rád, vždy ochotný pomôcť a poradiť. Strata tohto výnimočného človeka s veľkým srdcom, zasiahla nielen pozostalých, ale aj náš klub. Práve on bol tou autoritou, čo držala pohromade náš kolektív. Tlmil vášne medziľudských vzťahov potápačov, vždy pripravený udeliť otcovskú radu, či pokarhanie.

Po jeho odchode náš klub mierne stagnoval, členovia stratili záujem o spoločné stretnutia i o potápanie. Bolo nutné posunúť sa ďalej. Došlo k prehodnoteniu členskej základne, ako aj materiálno-technického vybavenia klubu. Zmenili sme stanovy nášho klubu, pretože sa podstatne zoštíhlil počet našich členov. Do roku 2011 sme sa prehupli s doposiaľ najnižším počtom členov, avšak vybavení motorovým člnom, i profesionálnymi celotvárovými maskami so spoľahlivou komunikáciou. V súčasnosti sú členmi potápačského klubu MANTA Žilina: Ing. Jaroslav Koniarik, Michal Androvič, Ladislav Števuška, Pavel Niepel a Peter Čičman.

.