Potápačský klub MANTA Žilina Vám v oblasti prác ponúka následovné služby:

  •       kontrola a opravy zariadení, revízia hrádzí a vtokových objektov
  •       čistenie studní a nádrží, montáž nových zariadení, čerpadiel a sacích košov
  •       riešenie havarijných situácií, vyhľadávanie a vyzdvihovanie utopených predmetov a zariadení
  •       odbery vzoriek vody, zemín a iných materiálov
  •       situačné prehliadky a iné podobné úlohy pod vodou, mapovanie profilu dna
  •       fotodokumentácia stavu zariadení pod vodou a iných krytých profilov
  •       čistenie vyhnívacích a iných nádrží v čističkách odpadových vôd
  •       spolupráca s filmovými  fotografickými ateliérmi pri tvorbe reklám a filmov
  •       provizórne hradenie výpustí vodných diel za účelom opráv